ارسال تیکت پشتیبانی


قبل از ارسال تیکت ابتدا بخش مرکز آموزش موضوع خود را جستجو کنید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

* زمان پاسخگویی به تیکت ها بین 1 تا 24 ساعت می باشد در روز های غیرتعطیل


 سوالات قبل از خرید

قبل از خرید خود هر گونه سوالی دارید در این قسمت بپرسید

 پشتیبانی کاربران

تمامی کاربران از این قسمت میتوانند سوالات خود را پبرسند

 پشتیبانی نمایندگان

نمایندگان گرامی میتوانند سوالات خود را برای رفع مشکل بگویند

 مالی و حسابداری

مشکلات و امورات مالی و حسابداری خود را از این قسمت به اطلاع ما برسانید

 ارتباط با مدیریت

اگر میخواهید تیکت شما مستقیم توسط مدیریت خوانده و جواب داده شود از این قسمت استفاده کنید