اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات قبل از خرید

قبل از خرید خود هر گونه سوالی دارید در این قسمت بپرسید

 پشتیبانی کاربران

تمامی کاربران از این قسمت میتوانند سوالات خود را پبرسند

 پشتیبانی نمایندگان

نمایندگان گرامی میتوانند سوالات خود را برای رفع مشکل بگویند

 مالی و حسابداری

مشکلات و امورات مالی و حسابداری خود را از این قسمت به اطلاع ما برسانید

 ارتباط با مدیریت

اگر میخواهید تیکت شما مستقیم توسط مدیریت خوانده و جواب داده شود از این قسمت استفاده کنید